Rijksdienst voor Pensioen in België

Als Nederlander krijgt men met de Belgische Rijksdienst voor Pensioen te maken, als men in België recht gaat hebben op pensioen.

 

 In België worden de pensioenen geregeld door de Rijksdienst voor Pensioen, waarover u hier meer kunt lezen. Deze Rijksdienst is een instelling die een belangrijke opdracht heeft als het op pensioenen aankomt. Het is een openbare instelling voor sociale zekerheid die er is om burgers te helpen en te adviseren over pensioenen, en heeft als taken:
· Informeren van burgers over werknemerspensioenen.
· Ouderdomspensioenen en nabestaandenpensioenen toekennen.
· Zorgen dat ouderen een inkomstengarantie hebben.
· Bepalen van de pensioenen voor werkgevers en zelfstandigen.

Betalingen door de Rijksdienst
De Rijksdienst informeert niet alleen de burgers, maar zorgt ook dat de betalingen plaatsvinden. Er zal gezorgd worden dat de betalingen van de pensioenen tijdig plaatsvinden en dat de betalingen als een pensioen ingaat binnen de juiste termijn gebeuren, zodat men financieel niet vast komt te zitten. De eerste betaling zal zeker binnen 21 dagen na de pensioeningangsdatum zijn.

Spreekuren door de Rijksdienst voor Pensioen
Om mensen goed te informeren over pensioenen en al hun vragen te beantwoorden zijn er spreekuren waar je met of zonder afspraak terecht kunt. Deze spreekuren vinden plaats met behulp van de Belgische en Nederlandse overheidsinstanties. De spreekuren zijn onder meer in:
· Maastricht
· Terneuzen
· Eindhoven
· Antwerpen
· Hasselt
· Turnhout
· Sittard
Je kunt er terecht met alle vragen over sociale zekerheid betreffende de verhouding Nederland België. Je kunt er dus alles vragen over Nederlandse en Belgische pensioenzaken. Adressen voor het spreekuur kun je opvragen bij de sociale verzekeringsbank in jouw regio.