Berekening pensioen

Veel mensen weten helemaal niet hoe hun situatie op financieel gebied zal zijn als ze met pensioen gaan. Een brekening kan uitkomst bieden.

 

 


Om een pensioen op te bouwen zul je premie moeten betalen. Toch zijn er verschillen in de kosten.

 

 


Normaliter bouw je een pensioen op dat kan bestaan uit 3 componenten:
· AOW
· Pensioen bij werkgever
· Eventueel aanvullend pensioen

 


Heeft men de pensioengerechtigde leeftijd bereikt, welke op dit moment voor de meeste beroepsgroepen op 65 jaar is vastgesteld, dan wordt er pensioen uitgekeerd.

 


Standaard bestaat het pensioen uit twee componenten. Dit zijn de AOW en het pensioen dat je via de werkgever opbouwt.

 


Als je 65 bent en je ontvangt naast je AOW ook nog eens pensioen, dan zullen de SVB (Sociale Verzekeringsbank) en de pensioenbetalende instantie, maandelijks loonbelasting inhouden op het hele pensioeninkomen. 

 


Je pensioen krijg je netto uitbetaald en dit netto pensioen is het bedrag dat overblijft na de aftrek van een aantal lasten. Als deze posten afgetrokken zijn, dan blijft dus het netto pensioenbedrag over wat wordt uitbetaald.


Een pensioen opbouwen neemt heel wat jaren in beslag. Je hebt er vaak pas recht op als je 65 wordt. Toch is het zeer verstandig om op de hoogte te blijven van je pensioen.

 


De franchise is het deel van het inkomen waarvoor geen pensioenpremie hoeft te worden betaald. Bij het uitrekenen van een pensioenbedrag is het inkomen de belangrijkste factor om de pensioenhoogte te bepalen.